Servicii

Servicii de contabilitate  

Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu principiilor contabilitatii
si cu normele legale in vigoare ;
Evidenta analitica si sintetica a clientilor si furnizorilor;
Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
Elaborarea balantei de verificare lunara;
Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor;
Intocmirea si depunerea declaratiilor cerute de legislatia in vigoare;
Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil.
Evidenta contabila PFA, II, IF

Servicii de personal  

Intocmirea statelor de plata a salariilor;
Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru taxele si contributiile aferente salariilor;
Intocmirea diverselor adeverinte pentru personal;
Completarea registrului pentru evidenta salariatilor;
Intocmirea dosarelor de personal – contracte munca, acte aditionale, decizii, etc;
Asiguram relatia cu: Inspectoratul Teritorial de Munca, Administratia Financiara,Casa de Pensii, Casa  de Asigurari Sociale de Sanatate, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, etc

 

Consultanta si asistenta  

Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala;
Consultanta cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale;
Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale;
Consultanta privind intocmirea de norme si proceduri interne si organizarea fluxului informational;
Informarea periodica asupra modificarilor din domeniul financiar-contabil si fiscal;
Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare, cu solutii legate de organizarea financiar-contabila a firmei (circuitul documentelor, politici financiar-contabile);
Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
Instruirea personalului clientului cu privire la aplicarea reglementarilor din domeniu;
Asistenta in cazul implementarii de sisteme informatice;
Consultanta pentru: obtinerea de credite, finantari, planuri de afaceri, etc.
Analiza economico- financiara 
Analiza structurilor financiare;
Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
Analiza datoriilor si creantelor;
Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
Calcularea principalilor indicatori economico-financiari;
Intocmirea de grafice si alte analize la cerere.