Analiza economico- financiara

 
Analiza economico- financiara 
Analiza structurilor financiare;
Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
Analiza datoriilor si creantelor;
Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
Calcularea principalilor indicatori economico-financiari;
Intocmirea de grafice si alte analize la cerere.