Servicii de personal

Servicii de personal  
Intocmirea statelor de plata a salariilor;
Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru taxele si contributiile aferente salariilor;
Intocmirea diverselor adeverinte pentru personal;
Completarea registrului pentru evidenta salariatilor;
Intocmirea dosarelor de personal – contracte munca, acte aditionale, decizii, etc;
Asiguram relatia cu: Inspectoratul Teritorial de Munca, Administratia Financiara,Casa de
Pensii, Casa  de Asigurari Sociale de Sanatate, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, etc